adəm


adəm
ə. 1) adam, insan; 2) dinə görə, yer üzündə ilk insan və ilk peyğəmbərin adı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.